start bouwwerken nieuwe kleuterschool

Dag allen

U hebt waarschijnlijk reeds vernomen dat onze school de goedkeuring tot het bouwen van een nieuwe kleuterschool heeft gekregen. Deze bouwplannen worden eindelijk werkelijkheid door deelname aan het bouwprogramma “huursubsidie” van de Vlaamse Overheid.

Binnenkort, vermoedelijk op maandag 23 april, vatten de werken op het voormalig speelplein aan. Tijdens de duur van de bouwwerken willen we de ongemakken voor jullie en de kinderen tot een minimum beperken en bovenal de veiligheid maximaal waarborgen.

Vandaar dat we i.s.m. de aannemer, de architect, de preventieadviseur, de verkeerswerkgroep en de bevoegde diensten van stad Wervik besloten om vanaf maandag 23 april:

  • het werfverkeer om te leiden via de Ieperstraat, Kapellestraat, Schoolstraat om zo de Tuinwijk te bereiken.
  • zwaar transport in de Schoolstraat en Tuinwijk te verbieden tussen 07.45 en 08.30 uur. Wilt u ook uw eventueel fietsend kind op het gevaar van het zwaar vrachtverkeer wijzen?
  • het verbindingsstraatje tss. Tuinwijk en Beselarestraat af te sluiten en bijgevolg niet meer gebruiken als toegang tot de vestiging ‘Schoolstraat’.

 

  • het binnenkomen van de leerlingen (van 08.05 tot 08.30 uur en van 12.55 tot 13.10 uur) via de poort van de fietsenstalling te laten gebeuren en het afhalen van de kinderen via de kleurpotlodenpoort.
  • een gemachtigd opzichter bij het zebrapad aan de bocht Klooster- en Schoolstraat te plaatsen.
  • u te vragen om maximaal gebruik te  maken van de Kiss and Ride-strook. Er zal een leerkracht klaarstaan om de kinderen veilig de school binnen te loodsen.

Op geregelde tijdstippen zullen we het veiligheidsaspect evalueren en desnoods de organisatie bijsturen waarvan we u op de hoogte houden.

Indien u nog vragen heeft dan kan u steeds terecht bij de directie.

 

Groeten

Jos Depoortere

directeur