Evaluatie in het lager onderwijs

Uw kind uit het lager krijgt binnenkort een rapportenmapje mee. Dit mapje en de inhoud ervan zijn grotendeels nieuw. Onze samenleving en de visie op onderwijs en evaluatie veranderen. Bijgevolg zijn ook wij voortdurend in beweging. We willen groeien naar evaluatie waarbij de leerlingen gemotiveerd worden in hun leerproces. Het rapportenmapje is een eerste kleine stap in deze richting. In de toekomst hoort u via een infobrief nog meer hierover.

Groeten

Jos Depoortere, directeur